Хэрэгжүүлж буй ажил

2020.07.01

  • АШУҮИС-ийн төв байранд хариуцлагатай жижүүр хийх, хяналт тавих хуваарь ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн Их Сургуулийн Сургалтан Нэгдсэн Эмнэлгийн хариуцлагатай хуваарь ХАРАХ

2020.06.25

  • АШУҮИС-ийн АУС 05 сарын 15-наас 06 сарын 16-ны хооронд COVID19-ийн халдвараас сэргийлж авсан арга хэмжээний тайлан ХАРАХ

2020.06.17

  • Эм зүйн Сургуулийн захирлын Б/12 тоот “Эм зүйн сургуулийн хичээлийн байранд явагдах үйл ажиллагааг зогсоох тухай” тушаал ХАРАХ
  • Дорноговь аймаг дахь салбар АУС-ийн захирлын А/48 тоот “Covid-19 халдвараас сэргийлэх тухай” тушаал ХАРАХ
  • Эм зүйн Сургуулийн үйл ажиллагааны товч тайлан ХАРАХ

2020.06.15

  • АШУҮИС-ийн МАУОУС-ийн ШИНЭ КОРОНАВИРУС (COVID-19)
   ДЭГДЭЛТИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН ХАРАХ

2020.06.02

  • АШУҮИС-ийн төв байранд хариуцлагатай жижүүр хийх, хяналт тавих хуваарь ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн Их Сургуулийн Сургалтан Нэгдсэн Эмнэлгийн хариуцлагатай хуваарь ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн Төв байранд хариуцлагатай нэмэлт жижүүр хийх ажиллагсдын нэрс ХАРАХ

2020.05.20

  • АШУҮИС-ийн МЯЭ-ийн тайлан ХАРАХ

2020.05.08

  • АШУҮИС-ийн МЯЭ-ийн Эмнэлгийн штабын 3 дугаар багийн ажлын тайлан ХАРАХ

2020.05.07

  • АШУҮИС-ийн МЯЭ-ийн Эмнэлгийн штабын 2 дугаар багийн ажлын тайлан ХАРАХ

2020.05.06

  • АШУҮИС-ийн МЯЭ-ийн Эмнэлгийн штабын 1 дүгээр багийн ажлын тайлан ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн Дорноговь аймаг дахь салбар АУС-ийн Ковид-19 халдварын эсрэг хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан ХАРАХ

2020.05.04

  • АШУҮИС-ийн МЯЭ-ийн захирлын А/42 тоот “Ковид-19 халдварт цар тахлын арга хэмжээ, дадлага сургуулилт зохион байгуулах тухай” тушаал батлав. ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн МЯЭ-ийн “Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус эмнэлгийн албаны штабын бүрэлдэхүүн” ХАРАХ
  • Сувилахуйн Сургуулийн Ковид 19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж буй ажлын тайлан ХАРАХ

2020.05.01

  • АШУҮИС-ийн Төв байранд хариуцлагатай жижүүр хийх, хяналт тавих хуваарь батлагдав. ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн Төв байранд хариуцлагатай нэмэлт жижүүр хийх ажиллагсдын хуваарь батлагдав. ХАРАХ
  • ИССНЭ-ийн Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлагдав. ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн ИССНЭ шинэ төрлийн COVID19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний илтгэх хуудас №5 ХАРАХ
  • НАСС, Нүүр Ам Судлалын Эмнэлгийн COVID-19 урьдчилан сэргийлэх болон онцгой байдлын дэглэмтэй холбоотой авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан ХАРАХ
  • НАСЭ-ийн 5 дугаар сарын хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь ХАРАХ
  • НЭМС-ийн Ковид 19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж буй ажлын тайлан ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар АУС-ийн шинэ төрлийн коронавирусийн үед авч хэрэгжүүлсэн ажлын мэдээлэл ХАРАХ

2020.04.17

  • ЭМЯ-ны 1а/1836 тоот “Дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах тухай” албан бичиг ХАРАХ

2020.04.15

  • Нүүр Ам Судлалын Сургуулиас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан ХАРАХ
  • Эм Зүйн Сургуулиас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан ХАРАХ
  • Сувилахуйн Сургуулиас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан ХАРАХ
  • Дорноговь аймаг дахь салбар АУС-иас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан ХАРАХ
  • Дархан-Уул аймаг дахь салбар АУС-иас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан ХАРАХ
  • Говь-Алтай аймаг дахь салбар АУС-иас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан ХАРАХ

2020.04.08

  • Нүүр Ам Судлалын Сургуулийн Эмнэлгийн тайлан ХАРАХ

2020.04.06

  • ЭМС-ын А/222 тоот “Коронавируст халдвар-ын үед жирэмсэн эмэгтэй, хүүхдэд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний зохицуулалтын түр журам” тушаал ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн Сувилахуйн сургуулийн оюутнууд сайн дурын үндсэн дээр эрүүл мэндийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд оролцож байна. ХАРАХ
  • НЭМС-ийн Ковид19 халдвараас сэргийлэх чиглэлээр хийсэн ажлын тайлан ХАРАХ
  • Сувилахуйн Сургуулийн Хамт олонд талархал ХАРАХ

2020.04.03

  • МАУОУС-ийн шинэ коронавирус (covid-19) дэгдэлтийн онцгой байдлын үеийн 2020 оны 3 сарын 30- 4 сарын 3 ны өдрийн ажлын тайлан ХАРАХ

2020.04.01

  • АШУҮИС-ИЙН хамт олон корона вирүсийн халдварын үед хэрэглэх “ХООЛОЙ ЗАЙЛАХ БЭЛДМЭЛ”, “БАЛТ ЖОР” бүтээгдэхүүнийг гарган ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМАНД хандивлалаа. ХАРАХ 
  • АШУҮИС-ийн эмнэлгийн үйл ажиллагааг дэмжих, COVID 19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор цугларсан АШУҮИС-ийн хамт олноос цугларсан хандивийн мэдээлэл ХАРАХ

2020.03.31

  • МАУОУС-ийн COVID-19-ийн халдвараас сэргийлэх чиглэлээр хийсэн ажлын тайлан ХАРАХ
  • МДИ Резидентүүдийн дайчилгаанд ажилласан байдал ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн харьяа Ерөнхий Боловсролын Ахлах Сургуулийн үйл ажиллагааны товч мэдээлэл ХАРАХ
  • Ковид-19 халдвараас сэргийлэх чиглэлээр Эм зүйн сургуулийн хийсэн ажлын тайлан ХАРАХ

2020.03.27

  • ДЭМБ, Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн яам, БНХАУ, Бразил, Швейцари 4 улс оролцсон видео хурал ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн харьяа Ерөнхий Боловсролын Ахлах сургуулийн үйл ажиллагааны товч тайлан ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн Нүүр Ам Судлалын Эмнэлгийн шинэ төрлийн вирус COVID 19-өөс урьдчилан сэргийлэх хүрээнд хийж гүйцэтгэж буй ажлын тайлан ХАРАХ
  • 03.23-03.27-ны өдрийн хооронд ИССНЭ-ээс короновирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч буй арга хэмжээний илтгэх хуудас ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн Төв байранд хариуцлагатай жижүүр хийх, хяналт тавих хуваарь ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн Төв байранд хариуцлагатай нэмэлт жижүүр хийх ажиллагсадын хуваарь ХАРАХ
  • ИССНЭ-ийн  хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн Эм Зүйн Сургуулийн үйл ажиллагааны товч мэдээлэл ХАРАХ

2020.03.26

  • Дархан-Уул аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газрын 6-10/295 тоот ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ албан бичиг ХАРАХ

2020.03.25

  • Шинэ төрлийн Ковид 19 вирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор АШУҮИС-ийн багш ажилтан, ажилагсдыг гэрээр ажиллуулах түр заавар ХАРАХ
  • Шинэ төрлийн Ковид 19 вирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор АШУҮИС-ийн Төв байранд ажлын зайлшгүй шаардлагаар ажиллах захиргааны ажилтнуудын нэрс ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар АУС-ийн шинэ төрлийн коронавирусийн үед авч хэрэгжүүлж буй ажлын тайлан 2020.03.20-25 ХАРАХ

2020.03.24

  • АШУҮИС-ийн Эм Зүйн Сургуулийн Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн Эм Зүйн Сургуулийн багш, ажилтан, албан хаагчдын гэрээр ажиллуулахтай холбогдуулан авах арга хэмжээ ХАРАХ

2020.03.23

  • АШУҮИС-ийн Сувилахуйн Сургуулийн Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед ажиллаж буй ажлын тайлан ХАРАХ

2020.03.21

  • АШУҮИС-ийн Дорноговь аймаг дахь салбар АУС-ийн багш, ажилчдын хариуцан ажилласан ажиглалтын байрны тайлан ХАРАХ

2020.03.20

  • Улсын Онцгой Комиссын 13 дугаар хурлаар ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛСЭН ХУГАЦААГ СУНГАХТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН БҮХ ШАТНЫ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГА, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТҮР ЗОГСООСОН ХУГАЦААГ 2020 оны 4 дүгээр сарын 30 -ны өдөр хүртэл сунгав. ХАРАХ
  • Улсын Онцгой Комиссын КОРОНАВИРУСИЙН ХАЛДВАРААС СЭРГИЙЛЭХ ЗОРИЛГООР АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧДЫГ ГЭРЭЭР АЖИЛЛУУЛАХ ТҮР ЗААВАР ХАРАХ
  • МДИ- Халдвар хамгаалалтын асуудалд анхааран ажиллаж байна. ХАРАХ
  • 03.16-03.20-ны өдрийн хооронд ИССНЭ-ээс короновирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч буй арга хэмжээний илтгэх хуудас ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн МЯСЭ-ийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд хувийн хамгаалах хэрэгсэл авч хандивлах аянд Сургалтын Бодлого Зохицуулалтын Газрын залуучууд нэгдэв. ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн НЭМС-ийн Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед ажилласан тайлан  ХАРАХ

2020.03.18

  • Covid-19 үеийн Уламжлалт анагаах ухааны эмчилгээний заавар хүргэв. ХАРАХ
  • Нийт резидент эмч нарт уриалга хүргэв. ХАРАХ

2020.03.17

  • МАУОУС-ийн эрдэмтэд шинэ корона вирүсийн халдвараас сэргийлэх зорилгоор Монголын Уламжлалт Анагаах Ухаанд хэрэглэгдэж ирсэн жор найрлагад суурилсан “ХООЛОЙ ЗАЙЛАХ БЭЛДМЭЛ бэлдмэл” бүтээгдэхүүн гаргав. ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн Сувилахуйн Сургуулийн Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд хийсэн ажлын тайлан ХАРАХ

2020.03.16

  • ЭМС-ын А/188 тоот “Голомтод халдваргүйжүүлэлт хийх түр заавар” тушаал ХАРАХ
  • МЯСЭ-ийн COVID-19 халдвараас сэргийлэх чиглэлээр хийсэн ажил ХАРАХ

2020.03.14

  • “Коронавируст халдварын үед иргэнийг тусгаарлах, ажиглах түр журам” батлагдлаа. ХАРАХ

2020.03.12

  • Монгол улсын Төрийн Албаны Зөвлөлийн  №01 тоот ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ зөвлөмж гарав. ХАРАХ
  • Өдөржүүлсэн бэлэн байдлын үед Улаанбаатар хот руу орох гарах постонд дайчлагдан ажиллаж байгаа суралцагч эмч нарын үйл ажиллагаатай танилцах ээлжит хяналт эргэлтийг хийв. ХАРАХ
  • Kоронавируст халдвар COVID-19-ын үед Уламжлалт Анагаах Ухааны эмчилгээний /эмнэл зүйн/ түр заавар ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн цахим сургалтын тайлан ХАРАХ
  • Коронавирусийн халдварт өвчний эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ажлын санхүүжилт, хандив тусламжийн мэдээлэл ХАРАХ
  • COVID-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилготой нэг өдрийн цалин хандивлах аян ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар АУС-ийн шинэ төрлийн COVID 19-ийн үед урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай мэдээлэл ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн Дорноговь дахь салбар АУС-аас COVID-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлын тайлан ХАРАХ
  • “Оюутны Алба”-ны COVID-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлын тайлан ХАРАХ 

2020.03.10

  • БСШУСЯ-ны Сайдын баталсан БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ БОЛОН ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧИД ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЕД АЖИЛЛАХ ЗӨВЛӨМЖ  ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн  захирал ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЕД АШУҮИС-ИЙН БАГШ, АЖИЛТНУУДАД ХҮРГЭХ ЗӨВЛӨМЖ батлав. ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн Эмнэлгийн захирлын А/28 ТООТ ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛЭН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ тушаал батлав. ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн Төв байранд хариуцлагатай жижүүр хийх, хяналт тавих ХУВААРЬ ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн Эм зүйн сургуулийн захирлын Б/07 тоот ЭМ ЗҮЙН СУРГУУЛЬД ОНЦГОЙ ДЭГЛЭМИЙН ҮЕД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ тушаалыг батлав. ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн Эм Зүйн Сургуулийн захирлын Б/08 тоот ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ тушаалыг батлав. ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн Анагаах Ухааны Сургуулийн захирлын А/08 тоот ШИНЭ КОРОНАВИРУСЫН ЭРДСЭЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ тушаал ХАРАХ

2020.03.04

  • АШУҮИС-ийн Дорноговь аймаг дахь салбар АУС-ийн захирлын А/21 тоот ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮР ТОМИЛОН АЖЛУУЛАХ ТУХАЙ тушаал гаргав. ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн Дорноговь аймаг дахь салбар АУС-ийн захирлын А/22 тоот ТУСГААРЛАХ БАЙРАНД АЖИЛЛАХ БАГШ, АЖИЛЧДЫН ХУВААРЬ БАТЛАХ тушаал гаргав. ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн АУС-ийн захирлын А/05 тоот ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮР ТОМИЛОХ ТУХАЙ тушаал батлав. ХАРАХ

2020.03.02

  • БСШУСЯ-ны төрийн нарийн бичгийн даргын  А/84 тоот ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖСЭНТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ тушаал ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн Эм зүйн сургуулийн захирлын Б/06  тоот ЭМ ЗҮЙН СУРГУУЛИЙН ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮРИЙН ХУВААРЬ, ҮҮРГИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ тушаал  ХАРАХ

2020.02.29

  • ДЭМБ-аас Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын үед хувийн хамгаалах хэрэгслийг зохистой хэрэглэх түр зөвлөмж хүлээн авав. ХАРАХ

2020.02.28

  • АШУҮИС-ийн Эмнэлгийн захирлын А/24 тоот ШУУРХАЙ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БАГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ тушаал батлав. ХАРАХ
  • 02.03-02.28-ны өдрийн хооронд ИССНЭ-ээс короновирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч буй арга хэмжээний илтгэх хуудас  ХАРАХ

2020.02.27

  • БСШУСЯ-ны 1а/1123 тоот ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ албан бичиг  ХАРАХ
  • ЭМЯ-ны 5/931 тоот ТАРХВАР ЗҮЙН ТАНДАЛТ СУДАЛГААНД РЕЗИДЕНТ ЭМЧ НАРЫГ ТОМИЛОН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ албан бичиг  ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн Сувилахуйн сургуулийн захирлын А/03 тоот ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮР ТОМИЛОН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ тушаал батлав. ХАРАХ

2020.02.21

  • Нийслэлийн онцгой комиссын №75 тоот  ДЭМЖЛЭГ ХҮСЭХ ТУХАЙ албан бичиг хүлээн авав. ХАРАХ
  • ЭМС-ын А/135 тоот ТҮР ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ тушаал гарсан.

2020.02.18

  • ЭМС-ын №101 тоот “Коронавируст халдварын үед эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх зураглал батлах тухай” тушаал ХАРАХ

2020.02.14

  • АШУҮИС-ийн АУС-ийн захирлын А/04 тоот ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮР ТОМИЛОХ ТУХАЙ тушаал батлав. ХАРАХ

2020.02.13

  • ЭМС-ын А/93 тоот “Өндөржүүлсэн бэлэн байлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” тушаал хүлээн авав. ХАРАХ

2020.02.11

  • Хангамж үйлчилгээний газраас хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ ХАРАХ

2020.02.10

  • БСШУСЯ-ны сайдын баталсан ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛСЭН ХУГАЦААНД БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНААС АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ хүлээн авав. ХАРАХ
  • Нүүр Ам Судлалын Сургуулийн Захирлын А/02 тоот АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ тушаал гаргав. ХАРАХ

2020.02.03

  • АШУҮИС-ийн Эмнэлгийн захирлын А/12 тоот тушаалаар ЗААВАР батлав. ХАРАХ

2020.01.31

  • Дорноговь аймаг дахь салбар АУС-ийн Захирлын А/16 тоот ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮР ТОМИЛОН АЖЛУУЛАХ ТУХАЙ тушаал гаргав ХАРАХ
  • 01.24-01.31-ний өдрийн хооронд ИССНЭ-ээс короновирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч буй арга хэмжээний илтгэх хуудас ХАРАХ

2020.01.29

  • БСШУСЯ –ны 2/579 тоот ЗӨВЛӨМЖ хүлээн авав. ХАРАХ 
  • Монгол Улсын БСШУСЯ-наас Их дээд сургууль, коллежийн захирал нарт 2020 оны 1-р сарын 29-нд ирүүлсэн “Зөвлөмж хүргүүлэх тухай” 2/579 тоот албан бичгийн хэрэгжүүлэлтийн талаарх товч мэдээлэл ХАРАХ
  • АШУҮИС-ийн Дорноговь аймаг дахь салбар АУС-ийн Захирлын А/15 тоот ШУУРХАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ ТУХАЙ тушаал гаргав. ХАРАХ

2020.01.24

  • Эрүүл Мэндийн Яамны зөвлөмжийн дагуу АШУҮИС-ийн захирлын А/19 тоот УРЬДЧИЛСАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ  тушаал гаргав. ХАРАХ
  • АШУҮИС -иас АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ албан бичгийг бүрэлдэхүүн болон салбар сургуулийн захирлуудад ЗӨВЛӨМЖ хүргүүлэв. ХАРАХ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *