УОК-ийн дэргэд Салбар дундын Эрдэмтдийн зөвлөл

УОК-ийн дэргэд Салбар дундын Эрдэмтдийн зөвлөл

УОК-ийн дэргэд Салбар дундын Эрдэмтдийн зөвлөл 2020 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр Улсын Онцгой комиссын даргын 32 тоот тушаалаар 21 гишүүнтэйгээр байгуулагдан ажилласан. 2021 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр 4 гишүүнээр бүрэлдэхүүнээ өргөтгөж 25 эрдэмтэдтэйгээр ажиллаж байна. Нийтдээ 27 удаа хуралдаж, 47 асуудал хэлэлцэн, УОК-д 8 зөвлөмж хүргүүлсэн байна. Эрдэмтдийн зөвлөлийн даргаар АШУҮИС-ийн захирал, профессор Н.Хүрэлбаатар, Орлогч даргаар МУИС-ийн Эдийн засгийн танхимийн багш, доктор, дэд профессор Ч.Хашчулуун ажилладаг.

Эрдэмтдийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг дэмжих, баримт, судалгаагаар хангах, ард иргэдэд  болон эмч мэргэжилтэнүүдэд мэдээлэл зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах чиглэлээр АШУҮИС дээр Биоанагаах ухаан, Эмнэлзүй, Нийгмийн эрүүл мэнд гэсэн гурван чиглэлээр ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна. Эрдэмтдийн зөвлөлийн гишүүд болон ажлын хэсгүүд иргэдэд зориулсан зөвлөмж мэдээлэл 111, видео материал 16, эрдэм шинжилгээ судалгааны тойм мэдээлэл 37, эмч мэргэжилтэнүүдэд зориулсан мэдээлэл, арга зүйн заавар 6-г бэлтгэн түгээж, сонин хэвлэл телевизэд 13 ярилцлага мэдээлэл өгсөн байна.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *