Монгол улс КОВИД-19-ийн эсрэг вакцин авч хүн амаа дархлаажуулах ажилд 226 тэрбум төгрөг зарцуулна

Монгол улс КОВИД-19-ийн эсрэг вакцин авч хүн амаа дархлаажуулах ажилд 226 тэрбум төгрөг зарцуулна

2021 ондоо багтаж Монгол улсын хүн амын 60 хувьд тус бүр 2 тун вакцин хийхээр төлөвлөж байна. Энэхүү дархлаажуулалтын зардалд Монгол Улсын Засгийн газраас 226 тэрбус төгрөг зарцуулахаар төсөвлөсөн байна.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *