ЗГ, УОК, НОК-ийн шийдвэрүүд

“КОВИД-19”-ийн тархалтын түвшин тогтоох, сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх түр журам хэрэгжинэ

https://zasag.mn/news/view/25737