SARS-CoV-2 вирусын шинжилгээ

SARS-CoV-2-ийн хүн амд суурилсан илрүүлэг шинжилгээ